Scholing en Training | 31 oktober

Steenwijkerlandse Academie aan de slag met interprofessioneel samenwerken (IPS)

Steenwijkerland zit boordevol kennis en ervaring. Wanneer pedagogische professionals elkaar ontmoeten, merk je snel hoeveel kennis ze samen hebben en hoe ze goed kunnen helpen met kinderen en hun gezinnen. Dit zien we in alles wat we bij Samen voor Ryan doen. In de projecten zetten mensen vanuit verschillende beroepen en specialismes zich samen in voor dezelfde doelgroep: kinderen en jongeren uit Steenwijkerland.

Transactief geheugen ofwel ‘het weten wie wat weet’ gaat over het op de hoogte zijn van elkaars kennis en vaardigheden. Dit is nodig om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en te weten waar professionals elkaars expertise kunnen vinden waardoor ze deze optimaal kunnen benutten (de Waal, 2018).

Inmiddels zijn er al veel mooie samenwerkingen ontstaan tussen de professionals vanuit verschillende organisaties. Maar we beseffen ook dat onze ambitie ‘een veilige en steunende omgeving voor kinderen (en hun ouders) in Steenwijkerland zodat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen‘ een nóg stevigere samenwerking vraagt. Vanuit het groeiende besef dat we dit niet alleen kunnen.

Daarom starten we met twee verschillende cursussen.

De cursus interprofessioneel werken op structuur en organisatieniveau

Bij Samen voor Ryan werken we samen met professionals in de buurt van het kind. Dit vraagt niet alleen iets van de professionals zelf, maar ook van onze organisatie en structuur. Hoe geef je professionals de tijd en ruimte om te mogen experimenteren en daarvan te leren wat werkt? Dit vraagt om lef en om vertrouwen dat we door te experimenteren onze gezamenlijke ambitie dichterbij komt. Tijdens twee bijeenkomsten gaan we met directieleden, leidinggevenden en beleidsmedewerkers van deelnemende partijen van Samen voor Ryan aan de slag met het begrijpen van interprofessionele samenwerking (IPS) en het identificeren van ondersteunende structuren binnen de organisatie. Hierbij hebben we het niet alleen over het belang en de urgentie van IPS, maar ook over jouw rol hierin. Wat is jouw visie en hoe zorg je ervoor dat deze visie in de praktijk wordt ondersteund?

Interprofessioneel werken in dorpen, wijken of kernen

Vorig jaar hebben we twee masterclasses gegeven over interprofessioneel werken. Daar hebben we goede ervaringen in opgedaan. We willen het nu ook echt gaan inzetten. We starten met een groep in Vollenhove. Daar vormen we een groep van verschillende professionals die samenwerken, en we komen vijf keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten:

  • maken we kennis met elkaar,
  • delen we wat we weten en hebben meegemaakt,
  • werken we samen aan echte situaties waarin we kijken vanuit ieders eigen professionele bril,
  • en denken we na over ons eigen vakmanschap.

Na deze vijf bijeenkomsten kan de groep beslissen om te stoppen, misschien met andere mensen verder te gaan, of blijvend samen te werken. Elke bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en wordt begeleid.

Er is met een aantal mensen al contact gemaakt, mocht jij belangstelling hebben mail dan met ingrid@samenvoorryan.nl

We willen laten zien hoe belangrijk interprofessionele samenwerking is, en met jullie bespreken wanneer je dit juist wel of juist niet hoeft te doen. Door uit te leggen wie welke rol hierin spelen, ontmoeting te creëren en ideeën uit te wisselen verwachten we dat we samen stappen kunnen zetten in slim samenwerken voor de kinderen en jongeren in Steenwijkerland.