Nieuws | 8 januari

Terugkoppeling 10-14 markt

Tijdens de 10-14-markt vertelden de verschillende VO-scholen in Steenwijkerland over hun aanbod en werkwijze. Om meer zicht te krijgen op de diverse doorstroom- en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen. Interessant voor nieuwe leerkrachten en docenten, maar ook ervaren professionals gaven aan ook nog weer nieuwe informatie en ontwikkelingen gehoord te hebben. Er was ruimte voor netwerken, waardoor er weer nieuwe contacten ontstonden.

Deze 10/14-markt werd georganiseerd, na enkele jaren niet te zijn geweest. Met de werkgroep 10-14 hebben we de feedback besproken. Bijvoorbeeld:

  • Kan de markt ook georganiseerd worden met de aangrenzende gemeenten/VO-scholen?
  • Hoe kunnen we de markt organiseren, zodat het voor meer professionals mogelijk/aantrekkelijk is om deel te namen aan de markt?
  • Op welke manier kunnen de 10-14-netwerkbijeenkomsten en de -markt gekoppeld worden aan elkaar?

Deze markt werd georganiseerd om te ondersteunen in het geven van het schooladvies. En om informatie te krijgen over het aanbod en werkwijze van de VO-scholen in Steenwijkerland: RSG Trompmeesters (locatie Lijsterbes en Stationsstraat) en SG Eekeringe (locatie Oostwijkstraat).

Op 21e maart wordt de tweede netwerkbijeenkomst 10-14 weer georganiseerd, het programma wordt nog opgesteld (het zal in ieder geval gekoppeld zijn aan het social media gebruik, vervolg op de eerste netwerkbijeenkomst).

We weten dat dit samenvalt in een drukkere periode voor leerkrachten en kijken naar hoe dit ook later terug te kunnen kijken of luisteren.

lees meer over de netwerkbijeenkomst van 21 maart