Scholing en Training | 29 juni

Trainingsaanbod Anderstalige Kinderen

Trainingsaanbod Anderstalige kinderen najaar 2022, aanmelden kan vanaf nu

In het nieuwe schooljaar staan voor anderstalige kinderen 5 trainingen op het programma. Iedereen die verbonden is aan Samen voor Ryan kan hier kosteloos aan deelnemen. Mochten de cursussen vol zitten (max. 25 personen per cursusmoment), dan gaan we kijken of we nog andere momenten kunnen plannen. De avondcursussen komen met maaltijd.

Wat en wanneer?
Interculturele communicatie 7 september 14.30-17.00 uur of 15 september 18.30 -21.00 uur
Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met gevluchte kinderen die trauma’s hebben opgelopen hierover te praten?

Tweede taalverwerving en taalontwikkeling: de basis 21 september 14.30 – 17.00 uur
Welke achtergrondinformatie van het kind heb je nodig om hem/haar Nederlands te leren? Hoe werkt het leren van een tweede taal bij kinderen? En hoe kun je de moedertaal van het kind benutten voor het leren van het Nederlands?

Anderstalige peuters in de groep helpen het Nederlands te verwerven in de kinderopvang  24 november 18.30 – 21.00 uur
Hoe zorg je ervoor dat peuters zich veilig voelen in een voor hen nieuwe, vreemde omgeving? Hoe richt je die in zodat vooral anderstalige kinderen (mee)profiteren? Hoe kun je rekening houden met de achtergrond van deze jonge kinderen bij de activiteiten die je gedurende de dag houdt? Hoe kun je kinderen met verschillende of dezelfde moedertalen samen laten spelen? Maar ook, hoe kun je het anderstalige kind troosten? Wat doe je met kinderen die (bijna) niets zeggen?

Het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling in groep 1/2 14 december 14.30-17.00 uur
Hoe verloopt de taalontwikkeling en het leren van het Nederlands bij jonge kinderen? We behandelen een geschikte 3 didactiek, juist voor het jonge kind: Total Physical Response (TPR). Daarnaast komt de focus op het leren van de Nederlandse klanken aan bod: wat is er nodig en hoe pak je dit aan?

Alle cursussen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Je hoeft dus niet eerst cursus 1 te doen voordat je cursus 4 zou moeten doen.

Voor wie?
Iedereen die geïnteresseerd is en/of werkt met anderstalige kinderen kan interculturele communicatie en tweede taalverwerving en taalontwikkeling: de basis volgen.
Anderstalige peuters en het anderstalige jonge kind is specifieker voor pedagogisch medewerkers en IB-ers, leerkrachten en onderwijsassistenten uit het basisonderwijs, de laagste groepen.

Vragen over het aanbod: Nicole@fanchamps.nl

Aanmelden voor de training kan hier

Adviseur en beleidsondersteuner Anderstalige kinderen
Ook komend schooljaar zijn de adviseur anderstalige kinderen Marieke Kranendonk en de beleidsondersteuner anderstalige kinderen Hilda Heyde nog verbonden aan de projectgroep. Heb je dus een ondersteuningsvraag, laat het hen weten. Ze komen graag een keer bij je op bezoek. In het nieuwe schooljaar zal Marieke op bezoek komen en neemt ze aanvullingen mee voor in de map.

vrouw met hoofddoek leest boek met peuter

Wil je meer weten over het project? klik dan op de volgende button.

Anderstalige kinderen