Nieuws | 10 januari

Veel nieuws over meertaligheid bij anderstalige kinderen

De Nationale Voorleesdagen Kinderopvang

Cadeautje voor de kinderopvang!

Om voor te lezen tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen binnenkort alle aangesloten kinderopvangorganisaties drie superleuke tweetalige boekjes in het Nederlands-Oekraïens, Nederlands-Pools en Nederlands-Arabisch.

Bij dit pakketje boeken zal een begeleidend schrijven zitten met tips en ideeën hoe aandacht te besteden aan meertaligheid, meertalige kinderen en andere culturen en samenwerking met ouders.

Mocht je een grote organisatie zijn, spreek dan met elkaar af hoe je de drie boekjes gaat laten rouleren. Je kunt natuurlijk als organisatie ook extra boeken bijbestellen via https://www.lappabooks.nl/.  De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 24 januari t/m 3 februari.

 

Dag van de Moedertaal – Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs maken we voor de Dag van de Moedertaal (21 februari) ook iets dergelijks voor bij lessen Nederlands, moderne vreemde talen en/of burgerschap. Wat precies is nog even een verrassing!

Waarom zou je eigenlijk aandacht besteden aan meertaligheid en andere culturen?

Bewezen is dat meertalige kinderen beter Nederlands leren als ze hun thuistaal goed beheersen. Erkenning en waardering voor de thuistaal is dus belangrijk, niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders. Want als ouders de taal spreken die zij het beste beheersen, krijgen kinderen rijke taal te horen, en dat vormt een goede basis voor het leren van Nederlands. Dat is nog niet alles. Aandacht voor andere talen en culturen is ook goed voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Kinderen merken op deze manier dat zij er ook met een andere taal of achtergrond mogen zijn. Dat geeft zelfvertrouwen! En alle kinderen leren tegelijkertijd dat er op de wereld verschillende talen zijn en dat mensen dingen op verschillende manieren doen.

Training Interculturele Communicatie

7 februari1 8:00-20:30 | Kulturhus Giethoorn

Als je werkt met kinderen en ouders uit andere culturen, is het handig iets te weten over die culturen. Je kunt dan in je communicatie rekening houden met eventuele verschillen. Zo komt je boodschap beter aan en verbeter je de samenwerking. In de training Interculturele Communicatie krijg je hiervoor kennis en vaardigheden aangereikt.

Zo leer je onder andere wat het begrip cultuur eigenlijk inhoudt en over je eigen culturele “bril”. We kijken naar een aantal aspecten van cultuur, waardoor je beter inzicht krijgt in cultuurverschillen. Dit helpt je om gedrag van kinderen en ouders uit andere culturen beter te kunnen plaatsen en daar in de praktijk rekening mee te houden. Tenslotte krijg je praktische tips mee voor het voeren van gesprekken en het samenwerken met kinderen en ouders uit andere culturen.

lees meer over de training

Taalvoorziening

Binnen Steenwijkerland komen steeds meer mooie initiatieven waarbij verschillende disciplines samenwerken. Een nieuw mooi voorbeeld hiervan is dat we voor de anderstalige kinderen in het primair onderwijs in het voorjaar gaan starten met een taalvoorziening voor 1 dag in de week. Hiervoor hebben de gemeente en de gezamenlijke besturen voor basisonderwijs de handen ineengeslagen. Alle partijen erkenden het belang van een taalvoorziening voor deze doelgroep en leveren daarom zowel inhoudelijk als financieel een bijdrage. N.a.v. een vragenlijst hebben we gekeken waar de scholen behoefte aan hebben en wat de doelgroep gaat worden. Nu al het voorwerk bijna klaar is kunnen we starten met groepen voor de middenbouw en voor de bovenbouw. Aan de hand van thematische dagen zullen de kinderen rijke taal aangeboden krijgen.

Met deze taalvoorziening willen we onderzoeken of de kinderen sneller en beter in de groep kunnen aansluiten dan zonder de taalvoorziening, willen we ook monitoren of organisaties en leerkrachten de ruimte krijgen om verdere stappen te maken bij het aanbieden van meertalig onderwijs en willen we professionals verder professionaliseren op het gebied van meertaligheid. Kortom, een prachtige nieuwe samenwerking onder de vlag van Samen voor Ryan!