Je kunt op een hele simpele manier een gigantisch groot verschil maken.

Willemien Haasjes heeft het zelf meegemaakt. Ze ving een meisje op, voor een dag in de week. Het gezin waar het meisje uit kwam had hulp nodig. De ouders hadden tijd nodig om de balans in hun gezin weer te vinden. Het gezin van Willemien was een tijdelijke plek voor een dag in de week. 

‘Het kostte mij eigenlijk geen energie, maar ik zag dat het andere gezin kon bijkomen, weer opbloeide en weer helemaal in de eigen kracht ging staan. Daar zag ik: je kunt op een hele simpele manier een gigantisch groot verschil maken.’

Willemien Haasjes is steunouder. Een steunouder is een ouder die een kind van een ander gezin tijdelijk voor bijvoorbeeld een dagdeel of een dag in de week opvangt omdat het in dat andere gezin tijdelijk zwaar is. Er is daar extra hulp nodig: er is een ingrijpend overlijden, een verhuizing, een scheiding, ziekte of iets anders. Een steunouder biedt die hulp.

Een steunouder biedt die hulp

Wat zij ervaarde als steunouder heeft ze ook bij andere steunouders gezien. Als kinderen vanaf de leeftijd van 0 jaar tot achttien, zo’n opvang kunnen krijgen, dat er veel voorkomen kan worden. De ouders hebben net even tijd en ruimte nodig. Een ander gezin of een steunouder is laagdrempelig en gelijkwaardig net als buren of familie. Een traject van opvang, pleegzorg of een zorgboerderij kan voorkomen worden. In sommige gevallen zelfs uithuisplaatsing. Daarnaast kan het contact met een andere ouder een kind helpen in het ervaren van meerdere rolmodellen van een vader en/of moeder.

Hulp bij kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar wordt veel gevraagd

Willemien werkt bij Sociaal Werk De Kop als Steunouder coördinator. ‘Werken met mensen is altijd mooi,’ zegt ze. Ze draagt dit concept van Steunouder een warm hart toe. Mensen kunnen zich bij haar aanmelden als steunouder of met hun steunvraag. Vaak komen mensen omdat ze doorverwezen of getipt worden door bijvoorbeeld de GGD, huisarts of een Jeugdconsulent.

Na de aanmelding volgt een traject van onderzoek en matching:

  • Wat heeft de steunouder te bieden? Wat is de achtergrond van de steunouder?
  • Wat voor hulp heeft het gezin precies nodig? Is er ook nog andere hulp nodig?
  • En heel belangrijk: wat heeft dit individuele kind nodig? Waar zou het bij gedijen?

Wat heeft dit individuele kind nodig? Waar zou het bij gedijen?

Matching is maatwerk. Dat proces van matching is in eerste instantie anoniem, zodat beide kanten in vrijheid ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggen. Pas als er van alle kanten een ‘ja’ is, volgt er een kennismaking, daarna (een tijdje uitproberen) een wenperiode en pas daarna wordt het traject ingezet van een half jaar tot een jaar een dagdeel of dag in de week.

Je ziet dat er snel een band met het kind wordt opgebouwd. Ook als het traject is afgelopen blijft die band vaak bestaan, tussen het kind of ouders onderling. En als er incidenteel nog eens hulp nodig is staat de deur open. En als de ouders de balans binnen het gezin weer gevonden hebben, kunnen zij weer hun tijd en aandacht bieden aan anderen, wellicht ook als steunouder, omdat ze weten wat het voor hun eigen gezin betekent heeft.

Wil je meer weten of wil je jezelf aanmelden, neem contact op met Willemien: w.haasjes@sociaalwerkdekop.nl

kijk voor meer informatie op: https://www.sociaalwerkdekop.nl/ondersteuning-en-hulp/steunouder/