twee jongens spelen bordspel

Hans van Eeken

Hans is een onafhankelijke ervaringswerker, met passie voor zelfhulpgroepen en herstelondersteunende zorg. Zijn visie is dat ervaringskennis en -kunde goed aansluit bij de onbewuste kennis van de burger. Dit in combinatie met de professionele kennis van hulpverleners en wetenschappelijke kennis, wat zal leiden tot samenwerking binnen het sociaal domein.

De praktijk laat, aansluitend op de ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber, zien dat mensen tijdens hun herstelproces ontdekken dat zij alleen zélf betekenis kunnen geven aan hun ervaringen. Een herstelproces is dan ook persoonlijk, uniek en grillig. Het kost veel tijd, omdat het gaat om zaken als het hervinden van hoop, een positief zelfbeeld, en regie over het eigen leven. Hans is dan ook van mening dat 70 tot 80% van de mensen die in de GGZ behandeld worden geen psychiatrisch-patiënten zijn, maar mensen met ernstige levensproblematiek. Vaak veroorzaakt door een gebrek aan levensvaardigheden.

In zekere zin heeft iedereen ervaringskennis door zijn/haar eigen persoonlijke ervaringen. Wat kun je van de zelfhulpgroepen leren betreft het inzetten van je eigen ervaringen en het vergroten van jouw levensvaardigheden.

Het interview is ook als podcast te beluisteren

Podcast