Scholing en Training | 25 oktober

Training Anderstalige Kinderen, een groot succes!

Pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten en intern begeleiders vanuit de verschillende organisaties binnen Samen voor Ryan hebben afgelopen weken deelgenomen aan de trainingen interculturele communicatie en tweede taalverwerving en taalontwikkeling: De basis.

Bij de training in de avond was ook een hapje beschikbaar – verzorgd door het Kulturhus. De reacties waren zo positief – naast dat we ook begrepen hebben dat niet iedereen op de hoogte was – dat we nu al besloten hebben de trainingen nog een keer in het voorjaar aan te bieden. We breiden de trainingen uit met een aantal trainingen voor VO en mogelijk ook traumasensitief werken.

In dit najaar hebben we nog twee trainingen staan waarvoor deelnemers zich al hebben aangemeld of zich nog kunnen aanmelden:

  1. Anderstalige peuters in de groep helpen Nederlands te verwerven in de kinderopvang (24  november).
  2. Het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling in groep 1 en 2 (14 december).

Op 24 november zit de groep vol, op 14 november hebben we nog wat plek. Dit is van 14.30-17.00 uur in het Kulturhus in Giethoorn. Mocht je interesse hebben, laat het dan Nicole Fanchamps (projectleider anderstalige kinderen) weten: nicole@fanchamps.nl

Tekst gaat verder na de afbeelding

Marieke Kranendonk – Adviseur anderstalige kinderen – komt naar jullie toe. Er is een uitbreiding op de map met een reader geschreven door Hilda Heyde beschikbaar over taalontwikkeling en praktische tips. Hilda heeft daarnaast samen met de kinderopvang belangrijke punten op een rijtje gezet op basis waarvan in de kinderopvang een visie op anderstalige kinderen gemaakt kan worden. Dit document zit ook in het pakketje. Daarnaast hebben Hilda en Marieke ook weer diverse interessante artikelen gevonden die we graag met jullie willen delen. Mocht je de aanvulling nog niet hebben gehad, of wil je eens sparren over de aanpak in de groep of klas, mail dan naar Marieke.kranendonk@stichtingopkop.nl

Hilda Heyde – Beleidsondersteuner anderstalige kinderen – is net voor de herfstvakantie met de groep IB’ers van Stichting op Kop aan de slag geweest rondom het thema: visie op anderstalige kinderen. De IB’ers zijn daarbij meegenomen in waar je aan kunt en moet denken wanneer je een anderstalige op school krijgt en welke keuzes er gemaakt kunnen/moetenworden en wat er daarbij vanuit de organisatie nodig is. De IB’ers gaan er nu eerst zelf weer mee aan de slag.
Mocht je ook voor jouw eigen organisatie geïnteresseerd zijn in ondersteuning op het ontwikkelen van een visie? Mail dan gerust met Hilda.heyde@stichtingopkop.nl

 

 

Wil je meer weten over het project? klik dan op de volgende button.

Anderstalige kinderen