Nieuws | 1 november

Samenwerken op locatie

Op de zeepkist bijeenkomst is het nut en de noodzaak van samenwerken op een locatie gepitcht, de wens om met elkaar en dicht op het kind met elkaar samen te werken heeft geleid tot het project: samenwerken op locatie. In een verkennend traject van een halfjaar zal Ingrid Pouw gaan onderzoeken in hoeverre dit samenwerken op locatie vorm kan gaan krijgen. Het project heeft als doel om te onderzoeken hoe het thema samenwerken op locatie kan worden geïntegreerd in Samen voor Ryan. Hierbij wordt gekeken naar de gezamenlijke ambitie, relevante actoren, bestaande initiatieven, financiële geldstromen, mogelijke structuur en de rol van de betrokken organisaties.

Afgelopen september ben ik gestart, in een aantal stappen zal ik bovenstaande doelstelling proberen vorm te geven. Ik probeer vanuit een dwarsdoorsnede van de organisaties, met een diversiteit van professionals en verschillende gremia gesprekken te plannen. Naast het plannen van de gesprekken, het uitnodigen voor die gesprekken ben ik ook al begonnen met deze gesprekken. Mocht je graag willen vertellen hoe jouw kijk op samenwerken op een locatie er uit ziet en /of zou je graag in de klankbordgroep willen meedenken over deze verkenning?

Je bent van harte welkom! In onderstaande infographic neem ik je mee in de stappen die gaan leiden naar een projectplan voor een meerjarig traject of wanneer dat niet tot de mogelijkheden behoort want dat kan natuurlijk ook), de mogelijke alternatieven.

Ik hoor graag van jou!

Ingrid Pouw Ingrid@samenvoorryan.nl

ga naar de projectpagina