Nieuws | 15 juni

Themaweken Levensvaardigheden doen we samen

Themaweken Levensvaardigheden op het VO worden vanaf volgend schooljaar in gezamenlijkheid georganiseerd

In de week van 5 – 9 juni werd de themaweek Veerkracht gehouden op de Stationsstraat. De hele week werden er verschillende workshops voor leerlingen van het Praktijkonderwijs en VO Plus georganiseerd.

Enkele workshops waren:

“Leerlingen werden bewust van hun eigen scherm- en gamegedrag door het Spel Schijf van Vijf (slaap, studie, sport, sociaal en spel). Voor sommige leerlingen gaf deze workshop een bevestiging van hun gezonde gamegedrag, anderen realiseerden zich dat ze in onbalans zijn”- Koen Schobbers

“Leerlingen ervaarden dat yoga helpt om rustige ademhaling te krijgen en daarmee je veerkracht te vergroten”- Manon Lemkes

“Wanneer je connectie met elkaar aangaat, ontstaat er chemie en dat is het belangrijkste ingrediënt om te creëren” – Zukarn Withagen (graffiti workshop)

“Seksualiteit en jouw grenzen, maak het bespreekbaar!”- Annette van Genderen en Judith van Dijk (seksuele weerbaarheid)

Vanaf volgend schooljaar is er vanuit het project Vaardigheden voor het Leven (opvolger van Levensvaardigheden) € 5000,- beschikbaar gesteld voor elke VO-school om een themaweek te organiseren. Met professionals van elke school is er een werkgroep gevormd en wordt nu al gekeken waar samen op te trekken in het leren en organiseren van een themaweek. Zodat er meer gezamenlijkheid ontstaat en er voor leerlingen een extra moment in het jaar is waarin zij gecoacht worden in het levensvaardig(er) worden. Ook wordt gekeken hoe hierin een verbinding met het PO en sport/bewegen te maken.

Zou één van bovenstaande workshop ook iets zijn voor jullie locatie en wil je meer informatie over inhoud en ervaring met de workshop? Of zou je deel willen nemen aan de werkgroep, omdat je mee wil doen en denken in het organiseren van een themaweek? Of ben of ken je iemand die ook een workshop kan geven, waardoor jongeren hun levensvaardigheden leren te vergroten? Mail dan naar levensvaardigheden@samenvoorryan.nl

 

lees meer over het project vaardigheden voor het leven