leidster maakt contact met baby
Terug naar overzicht

de eerste 2000 dagen
van een kind

Dit project richt zich op de belangrijke aandacht die nodig is voor de eerste levensfase van een kind, vanaf de conceptie tot ongeveer 4,5 jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat deze periode essentieel is voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Het project heeft een preventieve functie en richt zich op alle kinderen, niet alleen degenen die extra zorg nodig hebben.

Hier gaan wij voor

De ontwikkeling van een kind begint bij de allereerste periode: de conceptie, de zwangerschap en de geboorte. En eigenlijk daarvoor al.

Deze factoren spelen allemaal een rol: de gezondheid van de moeder, de stabiliteit en zorg in de situatie waarin het kind groeit en opgroeit, de kennis die ouders hebben rondom de relatie met het kind, en de mensen om het gezin heen, die kunnen ondersteunen.

Die eerste tijd is een fundament voor het leven. De eerste indrukken in de eerste paar jaar zijn een blauwdruk voor hoe het kind naar de wereld kijkt. Heeft het zorg en veiligheid ervaren of was er onzekerheid? Of was de eerste grote stap, de geboorte, een heel spannend en moeizaam proces? Die ervaringen kunnen doorwerken tot op late leeftijd.

Als je wilt dat kinderen op een gezonde manier opgroeien, dan moeten we veel aandacht besteden aan die eerste tweeduizend dagen (tot ongeveer vier en half jaar). Denk aan hersenontwikkeling, hechting en basisvertrouwen en de senso-motorische ontwikkeling. Hoe zou het zijn als iedereen die met kinderen werkt deze kennis heeft? Als ouders deze kennis al hebben voordat ze kinderen krijgen? Als we ons bewust zijn van het perspectief van het kind zelf: hoe ervaart een kind dat? En dat als het anders loopt (want het leven loopt niet altijd perfect), wat we kunnen doen om de ouders en het kind zo goed mogelijk te ondersteunen?

Zo werken wij eraan

Wat we in het project van de Eerste 2000 Dagen doen, is die kennis over die eerste periode verzamelen en die toegankelijk maken voor de professionals die werken met kinderen. Met de vraag; hoe vertalen we die kennis naar de praktijk?

We werken daarbij samen met experts op het gebied van zwangerschap en geboorte, hechting, hersenontwikkeling en beweging. En er kunnen nieuwe onderwerpen ontstaan.

De vormen waarin we er aan gewerkt hebben, en er mee aan de slag zijn:

  • Een online training met presentaties en materiaal van experts.
  • Een project waarbij organisaties 3000 euro konden besteden aan de ontwikkeling van beweging van kinderen.
  • Een intensieve cursus rondom waardevolle relaties en basisvertrouwen voor kinderen, voor professionals uit alle organisaties die aangesloten zijn bij Samen voor Ryan.
  • Een jaarlijkse baby- en peutermarkt voor aankomende en nieuwe ouders.
  • Lezingen en trainingen rondom onderwerpen als de relatie met ouders, sensomotorische ontwikkeling en zwangerschap en geboorte.

Zo kan je meedoen

peuter met duim omhoog

Super bedankt voor het mooie filmpje en de uitleg 🙂 Het was fijn om een bevestiging te krijgen waar ik als kind al mee bezig was

Tommy van der Zanden

Bekijk ook deze projecten

Volg je Samen voor Ryan al?

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg. Samen zetten we ons in voor alle kinderen in Steenwijkerland. Wil je alles volgen wat we samen ondernemen op het gebied van samen leren en interprofessioneel samenwerken? Blijf op de hoogte via onze Instagram account!

Volg Samen voor Ryan op Instagram