leidster maakt contact met baby
Terug naar overzicht

de eerste 2000 dagen
van een kind

Dit project richt zich op de belangrijke aandacht die nodig is voor de eerste levensfase van een kind, vanaf de conceptie tot ongeveer 4,5 jaar oud. Uit onderzoek blijkt dat deze periode essentieel is voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Het project heeft een preventieve functie en richt zich op alle kinderen, niet alleen degenen die extra zorg nodig hebben.

Hier gaan wij voor

De ontwikkeling van een kind begint bij de allereerste periode: de conceptie, de zwangerschap en de geboorte. En eigenlijk daarvoor al.

Deze factoren spelen allemaal een rol: de gezondheid van de moeder, de stabiliteit en zorg in de situatie waarin het kind groeit en opgroeit, de kennis die ouders hebben rondom de relatie met het kind, en de mensen om het gezin heen, die kunnen ondersteunen.

Die eerste tijd is een fundament voor het leven. De eerste indrukken in de eerste paar jaar zijn een blauwdruk voor hoe het kind naar de wereld kijkt. Heeft het zorg en veiligheid ervaren of was er onzekerheid? Of was de eerste grote stap, de geboorte, een heel spannend en moeizaam proces? Die ervaringen kunnen doorwerken tot op late leeftijd.

Als je wilt dat kinderen op een gezonde manier opgroeien, dan moeten we veel aandacht besteden aan die eerste tweeduizend dagen (tot ongeveer vier en half jaar). Denk aan hersenontwikkeling, hechting en basisvertrouwen en de senso-motorische ontwikkeling. Hoe zou het zijn als iedereen die met kinderen werkt deze kennis heeft? Als ouders deze kennis al hebben voordat ze kinderen krijgen? Als we ons bewust zijn van het perspectief van het kind zelf: hoe ervaart een kind dat? En dat als het anders loopt (want het leven loopt niet altijd perfect), wat we kunnen doen om de ouders en het kind zo goed mogelijk te ondersteunen?

Zo werken wij eraan

Wat we in het project van de Eerste 2000 Dagen doen, is die kennis over die eerste periode verzamelen en die toegankelijk maken voor de professionals die werken met kinderen. Met de vraag; hoe vertalen we die kennis naar de praktijk?

We werken daarbij samen met experts op het gebied van zwangerschap en geboorte, hechting, hersenontwikkeling en beweging. En er kunnen nieuwe onderwerpen ontstaan.

De vormen waarin we er aan gewerkt hebben, en er mee aan de slag zijn:

 • Een online training met presentaties en materiaal van experts.
 • Een project waarbij organisaties 3000 euro konden besteden aan de ontwikkeling van beweging van kinderen (link naar de kaart met projecten?)
 • Een intensieve cursus rondom waardevolle relaties en basisvertrouwen voor kinderen, voor professionals uit alle organisaties die aangesloten zijn bij Samen voor Ryan.
 • Een jaarlijkse baby- en peutermarkt voor aankomende en nieuwe ouders.
 • Lezingen en trainingen rondom onderwerpen als de relatie met ouders, sensomotorische ontwikkeling en zwangerschap en geboorte.

Zo kan je meedoen

In 2023-2024:

 • Een intensieve cursus Waardevolle Relaties en Basisvertrouwen voor Kinderen (Vrijdagochtenden op 10 november, 12 januari, 15 maart, 17 mei en 14 juni)
 • Een lezing van Peter de Vries over de relatie met ouders (voor primair onderwijs en kinderdagopvang) (Dinsdagavond 21 november)
 • Een lezing van Hanneke Poot – Van der Windt over sensor-motorische ontwikkeling (voor iedereen die met jongere kinderen werkt) (Maandagavond 29 januari)
 • Een verdiepende training met Hanneke Poot – Van der Windt (Dinsdagavond 5 en 26 maart)
 • Een baby- en peutermarkt voor aankomende en nieuwe ouders (Zaterdagochtend 3 februari in Vollenhove)
 • Een training met Anna Verwaal, over conceptie, zwangerschap en geboorte (datum nog te bepalen, in de laatste maanden van dit schooljaar)

bekijk de activiteiten op de activiteitenpagina

peuter met duim omhoog

Super bedankt voor het mooie filmpje en de uitleg 🙂 Het was fijn om een bevestiging te krijgen waar ik als kind al mee bezig was

Tommy van der Zanden

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform