Terug naar overzicht

Verkenningsproject
bewegen

Wij zouden graag het onderwerp bewegen de aandacht geven die het nodig heeft en verkennen of het onderwerp bewegen een meerjarig project van Samen voor Ryan kan worden.

Hier gaan wij voor

Tijdens de Zeepkistbijeenkomst van Samen voor Ryan op 26 januari 2023 zijn er twee pitches gedaan over het onderwerp bewegen. De titels van de pitches waren: Jong leren bewegen als basis voor langdurig en plezierig bewegen en Op een kwalitatieve manier bewegen stimuleren bij kinderen van de basisschoolleeftijd.

Het onderwerp bewegen krijgt in Steenwijkerland onder andere aandacht door het programma Jong leren bewegen (Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord). De pitches die op de zeepkistbijeenkomst zijn gegeven zijn hier onderdeel van. Er is en nauwe samenwerking tussen Jong leren bewegen en Samen voor Ryan maar zijn op dit moment nog verschillende projecten.

Wij zouden graag het onderwerp bewegen de aandacht geven die het nodig heeft en verkennen of het onderwerp bewegen een meerjarig project van Samen voor Ryan kan worden. Om te onderzoeken of het project bewegen in de huidige structuur van Samen voor Ryan past zullen we eerst een aantal vragen moeten beantwoorden. Daarom willen we een project ter verkenning aanvragen voor het onderwerp bewegen. Dit project heeft een looptijd van maximaal zes maanden.

Zo werken wij eraan

Het project heeft als doel om te onderzoeken hoe het thema bewegen kan worden geïntegreerd in Samen voor Ryan. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Gezamenlijke ambitie;
  • Relevante actoren;
  • Bestaande initiatieven;
  • Financiële geldstromen;
  • Mogelijke structuur;
  • De rol van de betrokken organisaties.

Zo kan je meedoen

Deelname in de projectgroep

Samen met je collega’s uit het netwerk denk en doe je mee in het project. Samen denk je uit hoe het verkenningsproject wordt uitgevoerd en je werkt hier actief in mee.

 

Deelname interview of enquête

Je wordt gevraagd te delen hoe jij kijkt naar het onderwerp samenwerken op locatie zodat we informatie kunnen ophalen bij de professionals met praktijkervaring. Dit kan door een individueel interview of het invullen van een enquête.

 

Deelname in een focusgroep

Je wordt gevraagd in gesprek te gaan met andere collega’s uit het netwerk over het onderwerp samenwerken op locatie. Door deze informatie diepen we het onderwerp verder uit en creëren we betrouwbare gegevens.

We willen alle kinderen kansen geven om zichzelf te ontwikkelen op motorisch vlak, waarmee ook vele andere vlakken in de ontwikkeling van een kind gestimuleerd worden.

Harmen Woudenberg

Bekijk ook deze projecten

Meedoen met Samen voor Ryan?

Wij hebben een online platform voor professionals werkzaam bij één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij Samen voor Ryan. In besloten groepen kunnen wij elkaar ontmoeten. Je kan meedoen door je te registreren en deel te nemen aan het Channel Samen voor Ryan.

Ga naar het platform