drie tienermeiden in een kantine
Terug naar overzicht

Vaardigheden
voor het leven

Het project Vaardigheden voor het Leven richt zich op het ontwikkelen van cognitieve, fysieke, sociale en emotionele vaardigheden van jongeren in de leeftijd van 10 jaar en ouder. Door jongeren in én buiten de schoolomgeving ervaringen op te laten doen, bouwen zij aan hun zelfvertrouwen en leren zij met het leven om te gaan.

Hier gaan wij voor

We coachen jongeren in het levensvaardig(er) worden door aandacht te hebben voor de thema’s (afgeleid van de Positieve Gezondheid):

  • Mijn lichaam: ik voel me gezond en fit,
  • Mijn gevoelens en gedachten: ik voel me vrolijk en denk positief,
  • Zingeving: Ik heb vertrouwen in mijn toekomst,
  • Kwaliteit van leven: ik geniet van het leven,
  • Meedoen: ik heb goed contact met andere mensen,
  • Dagelijks leven: ik kan goed voor mezelf zorgen.

We organiseren activiteiten in én buiten de schoolomgeving. De activiteiten richten zich op het vergroten van de sociale, emotionele, cognitieve en fysieke vaardigheden bij jongeren. En het richt zich op de interactie tussen jongeren, professionals en ouders. Door in én buiten de schoolomgeving aandacht te hebben voor het aanbieden van nieuwe prikkels en ervaringen, maken jongeren in verschillende contexten kennis met de zes thema’s van het project. De kwaliteit van interactie tussen de jongeren, professionals, ouders en omgevingsfactoren is bepalend voor de kwaliteit van de kans op ontwikkeling. Het vergroot daarmee de mogelijkheden voor de jongeren om zo zelfstandig mogelijk te leven en aan de samenleving deel te nemen.

Het project Vaardigheden voor het Leven bestaat uit drie werkgroepen: 10/14, themaweken VO en WIS-club.

Zo werken wij eraan

Het project Vaardigheden voor het Leven bestaat uit drie werkgroepen: 10/14, themaweken VO en WIS-club.

Werkgroep 10/14

De werkgroep 10/14 organiseert per schooljaar twee netwerkbijeenkomsten en een 10/14-markt. Hierin staat de samenwerking tussen de netwerkpartners centraal, zodat voor jongeren (en ouders) de overgang van het primair onderwijs naar voortgezet onderwijs soepel verloopt.

Werkgroep themaweken VO

De werkgroep themaweken VO deelt met en leert van elkaar hoe extra aandacht te hebben voor het coachen van jongeren in het levensvaardig(er) worden, middels het organiseren van themaweken/-dagen op het voortgezet onderwijs. Hierin wordt actief de samenwerking met netwerkpartners, het primair onderwijs, het welzijnswerk, sport&bewegen en het ISK gezocht. Ook wordt de verbinding gelegd met Burgerschapsvorming en de Startweken.

tiener met docent

Werkgroep WIS-club

De werkgroep WIS-club richt zich op het verrijken van de wereld van jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Door jongeren in de leeftijd 10-14 jaar kennis te laten maken met inspirerende personen, bedrijven en organisaties worden ze gemotiveerd om toekomstkansen te benutten. Ze doen nieuwe ervaringen op en bouwen aan hun zelfvertrouwen door persoonlijke- en talentontwikkeling.

De WIS-club is vier keer per jaar, elk bestaande uit drie zaterdagactiviteiten (met professionals en vrijwilligers), waarin steeds een ander thema – door de jongeren zelf aangegeven – aan de orde komt.

Zo kan je meedoen

Deelname in één van de werkgroepen

Samen met je netwerkcollega’s denk en doe je mee hoe de plannen van de werkgroep handen en voeten te geven

Incidenteel ondersteunen bij de WIS-club of een themadag

Wanneer je affiniteit of ideeën hebt bij het thema van één van de WIS-clubs, een themadag of een gastles tijdens de themaweek, dan benutten we eenmalig graag je enthousiasme en inzet

Deelname aan de netwerkbijeenkomsten en de 10/14-markt

Als geïnteresseerde professional kun je je laten inspireren tijdens deze activiteiten. Ook is het een moment waarop je nieuwe of andere collega’s kunt ontmoeten en kennis/ervaring kunt delen met elkaar.

peuter met duim omhoog

Levensvaardigheden-lessen gaan over de groene en rode cirkel. We proberen meer positief te zijn, om meer in de groene cirkel te blijven. Het gaat over omgaan met je woede, omgaan met jezelf en anderen

Asfati Muzig

Bekijk ook deze projecten

Volg je Samen voor Ryan al?

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg. Samen zetten we ons in voor alle kinderen in Steenwijkerland. Wil je alles volgen wat we samen ondernemen op het gebied van samen leren en interprofessioneel samenwerken? Blijf op de hoogte via onze Instagram account!

Volg Samen voor Ryan op Instagram