leidster zingt met peuter
Terug naar overzicht

Vroeg
signalering

Soms zijn er situaties waarin er extra hulp en aandacht nodig is voor het kind. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen op het juiste moment de ondersteuning krijgen die nodig is, zo licht en zo zwaar als op dat moment van toepassing is.

Doelstelling

In het project Vroegsignalering kijken we met verschillende organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind hoe we goed kunnen samenwerken zodat kinderen en ouders op tijd de juiste hulp en ondersteuning krijgen. 

De twee kernvragen van dit project zijn:

  1. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen van -9 maanden tot 18 jaar op tijd de juiste hulp krijgen?
  2. Hoe werken we als organisaties goed samen?

Dit doen we door aan de slag te gaan met de volgende zes thema’s

  • Wie doet wat: ontwikkeling van overzicht van organisaties
  • Wie houdt wat bij: ontwikkeling van overzicht
  • Leren van casusbesprekingen
  • Training in vaardigheden
  • Vroeghulpteams
  • Logopedie en fysiotherapie op school

Werken aan vroegsignalering

Professionals die werken met en rondom het kind kijken vanuit hun eigen deskundigheid naar het kind en zijn ouders. Ieder ziet hierbij maar een deel van het kind en zijn omgeving. Als we snel de deskundigen bij elkaar krijgen die ieder een deel zien, kunnen wij elkaar aanvullen en met elkaar een geïntegreerd plan maken en overzicht houden. Op die manier krijgt het gezin en het kind helderheid in aanpak en kan passende hulp worden geboden.

We ontwikkelen systemen en procedures voor registratie, monitoring en het maken van plannen. Daarnaast organiseren we momenten waarin we leren van situaties waar het goed of niet goed gegaan is, zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

We ontwikkelen een manier waarop ouders die moeite hebben met lezen of complexere informatie te verwerken, hun weg naar de hulpverlening kunnen vinden. We organiseren training in communicatie voor professionals over het voeren van gesprekken over gevoelige thema’s.

Door te werken aan vroegsignalering willen bereiken dat kinderen op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen.

Heb je een idee, vraag, of wil je een ervaring delen, waar we met vroegsignalering iets aan kunnen hebben?

naar het formulier

 

peuter speelt buiten

We weten wie wat doet

We weten wie binnen Steenwijkerland welke zorg verleent en welke informatie beschikbaar heeft, zodat we snel overzicht kunnen krijgen en van daaruit de juiste hulp en ondersteuning kunnen bieden.

We werken samen

Met professionals en ouders werken we samen om oplossingen te vinden voor de situatie rondom kinderen waarin extra hulp en aandacht nodig is. We kijken naar wat de werkelijke vraag is, wat daarvoor nodig is en wie in de geboden zorg het overzicht houdt.

We leren samen

We leren nieuwe vaardigheden en we ontwikkelen onze vaardigheden. We leren om gevoelige onderwerpen te bespreken. We geven elkaar feedback en waardering.

 

Portret Anna Verwaal

Beter een goed leven bouwen dan een kapot leven repareren

Anna Verwaal

Bekijk ook deze projecten

Volg je Samen voor Ryan al?

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg. Samen zetten we ons in voor alle kinderen in Steenwijkerland. Wil je alles volgen wat we samen ondernemen op het gebied van samen leren en interprofessioneel samenwerken? Blijf op de hoogte via onze Instagram account!

Volg Samen voor Ryan op Instagram